Regulamin

Aktualizacja - wiosna 2020

Regulamin łowiska komercyjnego „POŁUDNIE” w Pogórzu od sezonu 2020/2021 do odwołania.

( woda jest wodą prywatną (Klubu) i podlega pod Nasz wewnętrzny regulamin (czyli właśnie ten), Woda nie jest wodą PZW)

Wędkowanie na łowisku „Południe” dopuszczalne jest tylko po wykupieniu specjalnych zezwoleń  /kart/ na dany sezon.

Wędkarz wykupujący zezwolenie na wędkowanie na łowisku "Południe" potwierdza, że zna  regulamin i w pełni go akceptuje.

Regulamin określa ilości ryb, jakie można złowić i zabrać w ciągu doby, ich wymiary dolne i górne oraz okresy ochronne.

Są dostępne cztery rodzaje „Kart” :

„Karta stała” – pozwalająca zabrać 24 sztuki ryb limitowawnych /grupa podstawowa/ + 60 ryb /grupa dodatkowa/.

Ryb z grupy podstawowej można zabrać łącznie maksymalnie 6 sztuk na miesiąc .

Wymiary ochronne ryb /grupa podstawowa/

A. Karp :    do 35 cm - i powyżej 50 cm                         * C.  Szczupak : do 60 cm –  i powyżej 80 cm

B. Amur :  do 55 cm -  i powyżej 75 cm                         * D. Sandacz  :  do 60 cm –  i powyżej 80 cm

Dobowo ryb z  pkt. A, B, C, D – można zabrać łącznie 2 sztuki , ale nie więcej niż 6 sztuk w miesiącu łącznie.

Ryby oznaczone *  -  pkt. C i D  - można zabrać łącznie na kartę  4 sztuki. Można je zabrać  nie częściej niż co 14 dni po jednej sztuce, a ich okres ochronny trwa od 1 stycznia do  31 maja.

(czyli drapieżników, C i D można zabrać łącznie 4 sztuki na Kartę, przykład złowiony szczupak + karp i mamy limit dzienny)

Limity dzienne i wymiary ryb /grupa dodatkowa /:

E . Jaź, Płoć, Okoń,  -  od 25 cm                F. Karaś, Leszcz, Lin –  od 30 cm

Doprecyzowanie: Jaż, Płoć i Okoń mają wymiar ochronny do 25 cm, można zabierać te ryby dopiero powyżej tego wymiaru. Tak samo jest w przypadku Karasia, Leszcza i Lina, tylko tytaj ryby są chronione do 30 cm.

Łącznie  z pkt. E i F można zabrać  na dobę 6 sztuk ryb, ale nie więcej niż po 2 sztuki z poszczególnych gatunków.

Łącznie posiadaczom kart stałych wolno zabrać na dobę 2 ryby z grupy podstawowej -  złowionych   wg  w/w zasad +  6 ryb łącznie z grupy dodatkowej, także złowionych wg w/w zasad.

Obowiązuje całkowity zakaz zabierania Jesiotra, Węgorza  i ryb poniżej dolnego i powyżej  górnego wymiaru ochronnego !!!

Sum po złowieniu nie wraca do wody i jest poza limitem ilościowym - bez wpisu do karty.

1. Wędkarz po wpisaniu dwóch ryb limitowanych z grupy podstawowej w danym dniu, może nadal wędkować,  nie może jednak podmieniać na większe ryb wcześniej złowionych i wpisanych do karty. Niezgodność wymiarów ryb w siatce z wymiarami wpisanymi do karty - skutkować będzie odebraniem Karty.

Karta traci ważność na drugi dzień po wpisaniu 24 ryby z grupy podstawowej. Wpisów dokonujemy tylko długopisem, a daty jednocyfrowe od 1- 9 poprzedzamy zerem np. 02, 09 – miesiąc wpisujemy słownie – wpisujemy też godzinę zakończenia wędkowania w danym dniu !!!

W czasie wędkowania nocnego, dozwolonego tylko dla posiadaczy Kart Stałych w weekendy w miesiącach od 01 lipca - do 15 września, wędkujący zobowiązany jest o godzinie 24 podkreślić wężykiem ostatnie wpisane ryby z grupy podstawowej i dodatkowej celem rozgraniczenia dobowych limitów  połowu ryb.

Po wpisie ryby, którą decydujemy się zabrać z łowiska, wycinamy kupon odpowiadający rubryce wpisu - niespełnienie równoległe obu czynności: wpis + wycięcie, będzie traktowane jako brak wpisu!

2. Złowioną rybę, którą decydujemy się zabrać, wpisujemy do ” Karty” i trzymamy w siatce w wodzie. W siatce też znosimy ją z łowiska tak, aby była ona widoczna, jeżeli mijamy innego wędkarza okazujemy mu rybę i jej wpis do karty. Jeżeli nie ma wędkarza to gospodarzowi łowiska lub członkowi Zarządu.

„Karta” – jednorazowa – ważna w dniu wpisanym przez sprzedającego. Na taką „Kartę” można zabrać łącznie dwie ryby z grup A , B , E , F- wg zasad podanych powyżej. Po złowieniu ryby, którą decydujemy się zabrać, wpisujemy na odwrocie karty datę, gatunek, wymiar,   a po zakończeniu wędkowania kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się na biurze gospodarza obiektu. Kartę jednorazową wrzucamy tam również wtedy, kiedy nie złowiliśmy żadnej ryby.

„Karta” ZERO - jednodniowa i roczna – dla wędkarzy nie zabierających ryb. Przy tej Karcie obowiązuje zakaz trzymania siatek w wodzie i bezwzględne posiadanie mat. Rybę złowioną odhaczamy lub jeżeli to niemożliwe uwalniamy przez odcięcie przyponu. Można zrobić szybkie zdjęcie i delikatnie wpuścić rybę do wody.                                                          

3. Obowiązuje zakaz połowu z lodu – sezon rozpoczyna się od 15 kwietnia i trwa do 15 listopada ( * dzień zakończenia danego sezonu, może się nieznacznie zmienić (+-2dni), proszę obserwować aktualności na stronie oraz funpage na facebooku, czy też strone PZW koła). Wędkowanie dzienne dozwolone jest od godz. 6 : 00 do zmroku .

4. Na łowisku obowiązują minimum 2,5 metrowe siatki do przetrzymywania ryb oraz maty do wypinania ryb. Wędkarz zobowiązany jest na bieżąco śledzić stronę internetową łowiska Południe: http://lowiskopoludnie.pl  -  lub stronę Koła PZW Południe : www.pzw.org.pl/bielsko_poludnie/ , a także przy każdym wejściu na łowisko tablicę ogłoszeń, gdzie będą podawane ważne informacje i zmiany w regulaminie” Łowiska”. 

5. Auta stawiamy na wyznaczonym parkingu wg kolejności przybycia - obok siebie. Wjazd kamperów i przyczep kampingowych na parking tylko po wcześniejszym  uzyskaniu zgody Zarządu.

6. Śmieci zabieramy ze sobą lub wrzucamy do pojemnika- jeżeli będzie udostępniony.

7. Na groblach całkowity zakaz palenia ognisk i utrudniania innym przejścia na kolejne stanowiska. Wędkarz ma prawo zajmować tylko jedno stanowisko wg numerów go wyznaczających.

8. Wędkarz może łowić z osobą towarzyszącą w ramach swojego limitu dziennego, ilości wędek oraz stanowiska - nie dotyczy spinningu. Właściciel zezwolenia odpowiada za wszystkie wykroczenia osoby towarzyszącej.

9. Nęcimy tylko zanętami naturalnymi bez konserwantów. Wędkowanie dozwolone jest metodą spławikową , gruntową oraz spinningową -  przy tej metodzie pozostałe wędki muszą być zwinięte. Przynęty we wszystkich trzech metodach mogą być uzbrojone tylko w pojedynczy hak.

10. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz głośnego zachowywania się. Psy muszą posiadać kaganiec i być na smyczy w obrębie stanowiska właściciela - nieczystości po psie usuwa  właściciel.

11. Każdy odpowiada indywidualnie za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób towarzyszących – w tym dzieci, oraz za mienie pozostawione na terenie łowiska.

12. W przypadku rozgrywania na łowisku zawodów wędkarskich – posiadacze zezwoleń muszą udostępnić część łowiska lub całe organizatorowi na czas rozgrywania zawodów. Zawody zawsze odbywają się na żywej rybie – ryba po zważeniu wraca do wody, a dochód z wynajmu łowiska przeznaczony jest w całości na zarybienie. Terminy zawodów będą z tygodniowym wyprzedzeniem podawane na stronie internetowej łowiska.

13. Łowisko lub jego część może być czasowo wyłączone z wędkowania wg uznania Zarządu, a posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do przestrzegania tych zarządzeń.

14. Zarząd upoważnia każdego posiadacza zezwolenia do kontroli innej osoby wędkującej i zgłaszania wszystkich przypadków łamania regulaminu i nieuczciwości. Osoby, co do których potwierdzą się sformułowane zarzuty, zostaną pozbawione prawa do wykupu kolejnych zezwoleń.

15. Wędkarz zobowiązany jest na bieżąco śledzić stronę internetową łowiska Południe: http://lowiskopoludnie.pl  -  lub stronę Koła PZW Południe : www.pzw.org.pl/bielsko_poludnie/ , a także przy każdym wejściu na łowisko tablicę ogłoszeń, gdzie będą podawane ważne informacje i zmiany w regulaminie” Łowiska”.

16. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wycinania drzew i krzewów, mycia samochodów , kąpieli , wchodzenia na lód oraz wnoszenia i wpuszczania  ryb z innych akwenów.

17. Zakaz wywożenia przynęt i zanęt łódkami osobowymi – chyba, że wędkujący otrzymają takie zezwolenie indywidualnie np. przy próbach odłowu suma.

18. Obowiązuje zakaz podpinania się i korzystania z prądu elektrycznego wprowadzonego na obiekt.

19. Na „łowisko” wchodzimy i z „łowiska” schodzimy tylko przez bramę główną od strony Firmy Gomola!

20. Drastyczne wykroczenia wobec regulaminu i innych posiadaczy zezwoleń będą skutkowały odebraniem zezwolenia bez odszkodowania  i pozbawieniem prawa do jego wykupu w latach następnych.

21.  Prawo do kontroli ma każdy posiadacz Karty, Gospodarz łowiska, Członkowie Zarządu Koła PZW Południe oraz Klubu Sportowego "Okoń", SSR oraz członkowie Straży Łowiska. W uzasadnionych przypadkach kontrolujący mają prawo kontroli toreb, plecaków, pojazdów itp. znajdujących się na łowisku.

Karty Roczne i jednorazowe można nabyć w siedzibie Koła PZW Południe w godzinach dyżurów Koła oraz w firmie:

 

Zapraszamy chętnych do zakupu kart jednodniowych na nasz staw "Łowisko Południe" w Pogórzu.

W chwili obecnej można zakupić karty "no kill" w siedzibie Koła w godzinach otwarcia oraz pod adresem firmy Jasta Marmury - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 601437693

Od 15 czerwca będzie możliwość zakupu kart z możliwością zabrania 1 ryby, pod w/w adresami oraz dodatkowo w Firmie Opony Ziomek Z.H.U. Mirosław Ziomek - Firma mieści się 400m od łowiska. Pogórze 142, 43-430 Skoczów czynne Pon - Pt 8-17, Sob 8-13 Telefon 660755863 Arkadiusz Ziomek

Karty jednorazowe można kupić wcześniej z datą wpisaną przez sprzedającego na konkretny dzień podany przez kupującego - dat nie wolno poprawiać.

                             

Karty jednorazowe można kupić wcześniej z datą wpisaną przez sprzedającego na konkretny dzień

podany przez kupującego - dat nie wolno poprawiać.