Regulamin

Aktualizacja 04/2023 - (Pobierz w PDF)

                        Regulamin Łowiska Komercyjnego „POŁUDNIE” w Pogórzu  sezon 2023 do odwołania.

                                 Pogórze ul. Bielska 126 43-430 Skoczów. (wjazd obok firmy Gomola Trans)

Woda jest wodą prywatną (Klubu) i podlega pod Nasz wewnętrzny regulamin (czyli właśnie ten), Woda nie jest wodą PZW)

Wędkowanie na łowisku „Południe” dopuszczalne jest tylko po wykupieniu specjalnych zezwoleń  /kart/ na dany sezon.

Wędkarz wykupujący zezwolenie na wędkowanie na łowisku "Południe" potwierdza, że zna  regulamin i w pełni go akceptuje.

Regulamin określa ilości ryb, jakie można złowić i zabrać w ciągu doby, ich wymiary dolne i górne oraz okresy ochronne.

Są dostępne cztery rodzaje „Kart” :

„Karta stała” – pozwalająca zabrać 20 sztuki ryb limitowanych /grupa podstawowa/ + 60 ryb /grupa dodatkowa/.

Ryb z grupy podstawowej można zabrać łącznie maksymalnie 6 sztuk na miesiąc .

Wymiary ochronne ryb /grupa podstawowa/

A. Karp :    do 35 cm - i powyżej 50 cm     * C.  Szczupak : do 60 cm –  i powyżej 80 cm

B. Amur :  do 55 cm -  i powyżej 75 cm    * D. Sandacz : do 60 cm –  i powyżej 80 cm

Dobowo ryb z  pkt. A, B, C, D – można zabrać łącznie 2 sztuki , ale nie więcej niż 6 sztuk w miesiącu łącznie.

Ryby oznaczone *  -  pkt. C i D  - można zabrać łącznie na kartę  4 sztuki. Można je zabrać  nie częściej niż co 14 dni po jednej sztuce, a ich okres ochronny trwa od 1 stycznia do  31 maja.

(czyli drapieżników, C i D można zabrać łącznie 4 sztuki na Kartę, przykład złowiony szczupak + karp i mamy limit dzienny)

Limity dzienne i wymiary ryb /grupa dodatkowa /:

E. Jaź, Płoć, Okoń,  -  od 25 cm  F. Karaś, Leszcz –  od 30 cm

Doprecyzowanie: Jaż, Płoć i Okoń mają wymiar ochronny do 25 cm, można zabierać te ryby dopiero powyżej tego wymiaru. Tak samo jest w przypadku Karasia, Leszcza, tylko tutaj ryby są chronione do 30 cm.

Łącznie  z pkt. E i F można zabrać  na dobę 6 sztuk ryb, ale nie więcej niż po 2 sztuki z poszczególnych gatunków.

Łącznie posiadaczom kart stałych wolno zabrać na dobę 2 ryby z grupy podstawowej -  złowionych   wg  w/w zasad +  6 ryb łącznie z grupy dodatkowej, także złowionych wg w/w zasad.

Obowiązuje całkowity zakaz zabierania Jesiotra, Węgorza, Lina, uklei  i ryb poniżej dolnego i powyżej  górnego wymiaru ochronnego !!!

Sum po złowieniu nie wraca do wody bez względu na rodzaj karty jaką posiada wędkujący – nie jest również objęty żadnym limitem ilościowym. Każdy zabiera suma z łowiska. Nie wolno wpuszczać go z powrotem do wody.

 1. Wędkarz po wpisaniu drugiej ryby limitowanej z grupy podstawowej w danym dniu, musi zakończyć wędkowanie. Niezgodność wymiarów ryb w siatce z wymiarami wpisanymi do karty - skutkować będzie odebraniem Karty.

Karta traci ważność na drugi dzień po wpisaniu 20 ryby z grupy podstawowej. Wpisów dokonujemy tylko długopisem, a daty jednocyfrowe od 1- 9 poprzedzamy zerem np. 02, 09 – miesiąc wpisujemy słownie – wpisujemy też godzinę zakończenia wędkowania w danym dniu !!!

W czasie wędkowania nocnego, dozwolonego tylko dla posiadaczy Kart Stałych w weekendy w miesiącach od 01 lipca - do 15 września, wędkujący zobowiązany jest o godzinie 24 podkreślić wężykiem ostatnie wpisane ryby z grupy podstawowej i dodatkowej celem rozgraniczenia dobowych limitów  połowu ryb.

Po wpisie ryby, którą decydujemy się zabrać z łowiska, wycinamy kupon odpowiadający rubryce wpisu - niespełnienie równoległe obu czynności: wpis + wycięcie, będzie traktowane jako brak wpisu!

 1. Złowioną rybę, którą decydujemy się zabrać, wpisujemy do ” Karty” i trzymamy w siatce w wodzie. W siatce też znosimy ją z łowiska tak, aby była ona widoczna, jeżeli mijamy innego wędkarza okazujemy mu rybę i jej wpis do karty. Jeżeli nie ma wędkarza to gospodarzowi łowiska lub członkowi Zarządu.

Klienci kupujący po raz pierwszy kartę jednorazową muszą okazać przy zakupie matę wędkarską, która jest bezwzględnie wymagana na łowisku.

„Karta” – jednorazowa – ważna w dniu wpisanym przez sprzedającego. Na taką „Kartę” można zabrać jedną rybę z grup A , B , E , F- wg zasad podanych powyżej. Po złowieniu ryby, którą decydujemy się zabrać, wpisujemy na odwrocie karty datę, gatunek, wymiar i kończymy wędkowanie. Schodząc z łowiska kartę wrzucamy do skrzynki znajdującej się na biurze gospodarza obiektu. Kartę jednorazową wrzucamy tam również wtedy, kiedy nie złowiliśmy żadnej ryby.

„Karta” ZERO - jednodniowa i roczna – dla wędkarzy nie zabierających ryb. Przy tej Karcie obowiązuje zakaz trzymania siatek w wodzie i bezwzględne posiadanie mat. Rybę złowioną odhaczamy lub jeżeli to niemożliwe uwalniamy przez odcięcie przyponu. Można zrobić szybkie zdjęcie i delikatnie wpuścić rybę do wody.

 1. Obowiązuje zakaz połowu z lodu – sezon rozpoczyna się od 15 kwietnia i trwa do 15 listopada ( * dzień zakończenia danego sezonu, może się nieznacznie zmienić (+-2dni), proszę obserwować aktualności na stronie oraz funpage na facebooku, czy też stronę PZW Koła). Wędkowanie dzienne dozwolone jest od godz. 6 : 00 do zmroku. (nie wcześniej i nie później)
 2. Na łowisku obowiązują minimum 2,5 metrowe siatki do przetrzymywania ryb oraz maty do wypinania ryb. Wędkarz zobowiązany jest na bieżąco śledzić stronę internetową łowiska Południe: http://lowiskopoludnie.pl  -  lub stronę Koła PZW Południe : www.pzw.org.pl/bielsko_poludnie/ , a także przy każdym wejściu na łowisko tablicę ogłoszeń, gdzie będą podawane ważne informacje i ewentualne zmiany w regulaminie” Łowiska”. 
 3. Auta stawiamy na wyznaczonym parkingu wg kolejności przybycia - obok siebie. Wjazd kamperów i przyczep kempingowych na parking tylko po wcześniejszym  uzyskaniu zgody Zarządu.
 4. Śmieci zabieramy ze sobą lub wrzucamy do pojemnika- jeżeli będzie udostępniony.
 5. Na groblach całkowity zakaz palenia ognisk i utrudniania innym przejścia na kolejne stanowiska. Wędkarz ma prawo zajmować tylko jedno stanowisko wg numerów go wyznaczających.
 6. Wędkarz może łowić z osobą towarzyszącą w ramach swojego limitu dziennego, ilości wędek oraz stanowiska - nie dotyczy spinningu. Właściciel zezwolenia odpowiada za wszystkie wykroczenia osoby towarzyszącej.
 7. Nęcimy tylko zanętami naturalnymi bez konserwantów. Wędkowanie dozwolone jest metodą spławikową , gruntową oraz spinningową -  przy tej metodzie pozostałe wędki muszą być zwinięte. Przynęty we wszystkich trzech metodach mogą być uzbrojone tylko w pojedynczy hak.
 8. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz głośnego zachowywania się. Psy muszą posiadać kaganiec i być na smyczy w obrębie stanowiska właściciela - nieczystości po psie usuwa  właściciel.
 9. Każdy odpowiada indywidualnie za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób towarzyszących – w tym dzieci, oraz za mienie pozostawione na terenie łowiska.
 10. W przypadku rozgrywania na łowisku zawodów wędkarskich – posiadacze zezwoleń muszą udostępnić część łowiska lub całe organizatorowi na czas rozgrywania zawodów. Zawody zawsze odbywają się na żywej rybie – ryba po zważeniu wraca do wody, a dochód z wynajmu łowiska przeznaczony jest w całości na zarybienie. Terminy zawodów będą z tygodniowym wyprzedzeniem podawane na stronie internetowej łowiska.
 11. Łowisko lub jego część może być czasowo wyłączone z wędkowania wg uznania Zarządu, a posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do przestrzegania tych zarządzeń.
 12. Zarząd upoważnia każdego posiadacza zezwolenia do kontroli innej osoby wędkującej i zgłaszania wszystkich przypadków łamania regulaminu i nieuczciwości. Osoby, co do których potwierdzą się sformułowane zarzuty, zostaną pozbawione prawa do wykupu kolejnych zezwoleń.
 13. Wędkarz zobowiązany jest na bieżąco śledzić stronę internetową łowiska Południe: http://lowiskopoludnie.pl  -  lub stronę Koła PZW Południe : www.pzw.org.pl/bielsko_poludnie/ , a także przy każdym wejściu na łowisko tablicę ogłoszeń, gdzie będą podawane ważne informacje i zmiany w regulaminie” Łowiska”.
 14. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wycinania drzew i krzewów, mycia samochodów , kąpieli , wchodzenia na lód oraz wnoszenia i wpuszczania  ryb z innych akwenów.
 15. Zakaz wywożenia przynęt i zanęt łódkami osobowymi – chyba, że wędkujący otrzymają takie zezwolenie indywidualnie np. przy próbach odłowu suma.
 16. Obowiązuje zakaz podpinania się i korzystania z prądu elektrycznego wprowadzonego na obiekt.
 17. Na „łowisko” wchodzimy i z „łowiska” schodzimy tylko przez bramę główną od strony Firmy Gomola!
 18. Drastyczne wykroczenia wobec regulaminu i innych posiadaczy zezwoleń będą skutkowały odebraniem zezwolenia bez odszkodowania  i pozbawieniem prawa do jego wykupu w latach następnych.
 19. Prawo do kontroli ma każdy posiadacz Karty, Gospodarz łowiska, Członkowie Zarządu Koła PZW Południe oraz Klubu Sportowego "Okoń", SSR oraz członkowie Straży Łowiska. W uzasadnionych przypadkach kontrolujący mają prawo kontroli toreb, plecaków, pojazdów itp. znajdujących się na łowisku.

Karty Roczne i jednorazowe można nabyć w siedzibie Koła PZW Południe w godzinach dyżurów Koła oraz w firmie: Jasta Marmury w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 34  - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 601437693

Od 15 czerwca będzie możliwość zakupu  kart jednodniowych pod w/w adresami oraz dodatkowo w Firmie Opony Ziomek Z.H.U. Mirosław Ziomek - Firma mieści się 400m od łowiska. Pogórze 142, 43-430 Skoczów czynne Pon - Pt 8-17, Sob 8-13 u Pana Arkadiusza Ziomek.

                                               !!! Poza godzinami otwarcia kart nie sprzedaje się !!!

Karty jednorazowe można kupić wcześniej z datą wpisaną przez sprzedającego na konkretny dzień podany przez kupującego

- dat nie wolno poprawiać.