Najnowsze Nowinki Z koła Południe


Wiadomości

Roczne Zebranie Sprawozdawcze Koła

Roczne Zebranie Sprawozdawcze Koła odbędzie się 8 grudnia 2019 roku w Sali Hotelu "Pod Orłem" w Bielsku-Białej - godz. 9:00.

Stworzone przez Artur Osiński, 2019-05-27 15:22:10


Wiadomości

Opłaty na sezon 2019

Koleżanki i koledzy Koła PZW Południe !
Zwracamy się do Was z prośbą , aby nie czekać z opłatami za znaczki na sezon 2019 do miesiąca Kwietnia, ale wpłacać je jak najwcześniej, bo to gwarantuje Wam uniknięcie kolejek i stratę czasu. Nasza koleżanka Skarbnik Lucyna Pysz jest poważnie chora i składki w jej zastępstwie przyjmuje w siedzibie naszego Koła, Skarbnik Koła Syrena- kolega Bolesław Nowakowski. Poniedziałek jest dniem kiedy obsługuje tylko nasze Koło w godzinach 16-18 , w Piątek od godziny 17 -19 obsługuje też Koło Syrena- co sprawi znaczne utrudnienia. Dziękując za zrozumienie naszej trudnej sytuacji zapraszamy: w Poniedziałki w godzinach 16- 18 i Piątki w godz. 16 - 17 .
Prezes Koła - Jan Klisz

Stworzone przez Artur Osiński, 2019-05-27 15:22:50


Wiadomości

Plan pracy Koła na 2019 rok

Dyżury w Kole:
od 01.01.2019 do 30.06.2019
- w poniedziałki i piątki w godz od 16.00 do 18.00
od 01.07.2019 do 30.09.2019
- tylko w piątki od godz 16.00 do 18.00

Plan pracy zarządu koła na 2019 rok
Zebrania Zarządu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca oprócz okresu wakacyjnego w Lipcu i w Sierpniu.

W sytuacjach nadzwyczajnych Prezes zwołuje zebranie w innym terminie o czym zostają powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Siedziba Koła w Bielsku - Białej ul. Żywiecka 11 jest czynna dla interesantów w Poniedziałki i Piątki w miesiącach od Stycznia do Czerwca i w Piątki od Lipca do Grudnia. Godziny przyjmowania interesantów od 16 -18.

W siedzibie Koła można opłacić składki na dany sezon, zdać egzamin na Kartę wędkarską, kupić kartę na nasze Łowisko komercyjne "Południe" w Pogórzu i otrzymać informacje na tematy wędkarskie dotyczące naszych wód.

Stworzone przez Artur Osiński, 2019-05-28 17:33:35