Darowizny

Wsparcie Stowarzyszenia.

 

KLUB SPORTOWY "OKOŃ" z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. 1 Maja 34, NIP: 5471436751, REGON:368618025, KRS:0000699530

Konto Stowarzeszenia, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 23 1930 1770 2130 0121 7584 0001, waluta PLN.

Konto w Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia , 43 8791 0009 0000 0388 9507 0001 waluta PLN . Nowe konto od maja 2021 roku.


Wszystkie datki prosimy tytułować: "Darowizna na działalność Statutową Klubu OKOŃ"

Bardzo Dziękujemy za każde Wsparcie.

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Okoń.

 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu/Klubie:

 

Klub jest organizacją społeczną zajmującą się szkoleniem, organizowaniem i propagowaniem amatorskiego sportu wędkarskiego i kultury fizycznej.

Naczelnym celem Klubu jest upowszechnianie sportu wędkarskiego, prowadzenie działalności szkoleniowej, sportowej i rekreacyjnej w tym zakresie oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu na łowisku "Południe" w Pogórzu.

Rozwija poczucie obowiązku ochrony przyrody wśród społeczeństwa, w szczególności cieków wodnych, rzek, jezior i stawów, prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną wśród uczestników, propaguje aktywność  fizyczną w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

Wszystkie środki przeznaczamy na cele Statutowe.